WPROWADŹ SWOJE DANE:Dzień urodzenia (1-31)
Miesiąc urodzenia (1-12)
Rok urodzenia (XXXX)

    Pierwsze imię
    Drugie imię
    NazwiskoJesteś numerologiczną
Wibracja Twego imienia
Liczba Twej osobowości
Liczba Twojej DuszySPRAWDŹ SWÓJ ZNAK ZODIAKU:Dzień urodzenia (1-31)
Miesiąc urodzenia
Rok urodzenia


Horoskop astrologiczny
Horoskop chiński
Mój portret numerologiczny - sporządził Janusz
Interpretacja daty urodzenia 01.07.1971r.

Droga życia 8 - Jesteś osobą praktyczną, posiadasz ogromny zmysł organizacji i planowania, a także wystarczającą wytrwałość, by wyczekać na moment sukcesu. Z uporem zmierzasz do celu i nawet, jeśli po drodze potkniesz się o jakieś przeszkody, nigdy nie będziesz się czuł pokonany. Twoja władza nad innymi bierze się z nabytej w poprzednich wcieleniach umiejętności nadawania formy energii, nie trwonienia jej bez potrzeby, lecz pomnażania jej mocy przez precyzyjne ukierunkowanie. Wiedza wewnętrzna o życiu i śmierci, o sprawiedliwości kosmicznej i konsekwencji skutków naszych poczynań powoduje, że nie identyfikujesz się emocjonalnie z żadną sytuacją. Oglądasz życie jak przez szklaną szybę. Dlatego postrzegany jesteś jako osoba "zimna", choć w rzeczywistości jesteś czuły i opiekuńczy. We wszystko, co robisz, wkładasz dużo pasji, a poczucie, że panujesz nad sytuacją, popycha cię do mnożenia obowiązków. Dlatego też żyjesz w ciągłym napięciu. Ważne jest dla ciebie, by sytuacje były czyste i jasne, bez podtekstów. Wszystkie te cechy sprawiają, że masz zdolności do interesów, obracania pieniędzmi lub zarządzania wielkimi przedsięwzięciami. Jesteś znakomitym, lojalnym szefem; stanowczym i posiadającym umiejętność logicznego myślenia. Pełnisz rolę ojca, co daje innym poczucie bezpieczeństwa. Jedną z twoich najważniejszych lekcji jest zrozumienie natury pieniądza. Musisz uświadomić sobie, że jest on tylko umownym symbolem wyrażającym wymianę energetyczną między ludźmi, środkiem do realizacji celów. Przeszedłszy ten próg zrozumienia, masz szansę uzyskać wgląd w mistyczny wymiar rzeczywistości. Stajesz się wtedy znakomitym "przewodnikiem", odbiorcą przekazów z innych wymiarów. Dlatego też wśród "ósemek" spotyka się wielkich mistyków. Realizując negatywną wibrację "ósemki", będziesz osobą goniącą za pieniędzmi, twardą, okrutną, zimną i bezkompromisową. Możesz tyranizować otoczenie, wymuszać posłuszeństwo, bezustannie oceniać innych. Zamiast tworzyć, będziesz wprowadzać destrukcję, atmosferę zazdrości, nietolerancji, podekscytowania. "Ósemka" musi odnaleźć swą tożsamość, nauczyć się respektować innych, a także, w sensie ogólnym, życie z jego podstawowymi wartościami. Będąc z natury wierny, nie znosisz być zdradzany. Kochasz z pasją, ale jesteś nadmiernie autorytatywny i despotyczny. Chcesz być doceniany i podziwiany jako głowa rodziny. Często kontrolujesz życie swoich bliskich i chętnie narzucasz dzieciom swe pomysły dotyczące ich przyszłości (np. wyboru kierunku studiów). Aspekt dodatni: Liczba 8 jako znak graficzny jest symbolem równowagi i, jak jej odpowiednik geometryczny, oznacza się wielostronnością i symetrią psychofizyczną. 8 to siła podniesiona do drugiej potęgi, to zdwojenie możliwości i dynamizmu twórczego. Zrównoważenie poszczególnych części składowych nie pozwala na olśniewający rozwój po linii Nieoczekiwanego, ani lotu zawrotnego w Nieznane. Sfera działania wibracji 8 jest szeroką, potężną, ale ściśle ograniczoną. Jednoczy w sobie cechy 2 i 4. Spokój, opanowanie, takt, solidność, metodyczność i dokładność. Jednoczy moc i władzę, zwłaszcza w świecie materii i przynosi szerokość planów rekonstrukcyjnych. Liczba budowniczych na wszystkich płaszczyznach życia, jest wibracją wybitnych przemysłowców, inżynierów, architektów. Ludzie typu 8 obdarzeni są zdolnością logicznego rozumowania, ale nie posiadają wcale intuicji. Powodzenie w świecie materii, finansów , jest ich nieodstępnym towarzyszem. Posiadają dziwną umiejętność, czy właściwość budowania całego cyklu powodzeń, całej złożonej struktury przynoszących ogromne zyski planów, i nie przeoczą nigdy szczęśliwej, czy korzystnej sposobności. Posługują się stale analizą i doświadczeniem, zdobytym w życiu codziennym. Posuwają się naprzód stopniowo, lecz nieugięcie - niby czołgi świata psychicznego, studiując dokładnie każdą możliwość, ważąc wszystkie plusy i minusy, pewni, że jedynie powodzenie może być wynikiem tej metody. Umieją nie tylko świetnie prowadzić własne interesy, ale również kierować działalnością innych ludzi, nie są błyskotliwi ani też nie olśniewają bystrością umysłu, dowcipem, powierzeń-nowością, ale są nieocenionymi przyjaciółmi, doradcami, opiekunami myśl ich jest skierowaną, ku przyszłości, i z myślą o przyszłych możliwościach dobierają sobie pracowników i towarzyszy. Umieją być wdzięczni, i jeśli komuś zaufają, dzielą się uczciwie każdym zyskiem, każdym przebłyskiem powodzenia, Tajemnicą ich "szczęścia" jest umiejętność wyzyskania każdego kółka mechanizmu pracy, utrzymując go zawsze w stanie natężonej czynności Pieniądze uważają za symbol potęgi i władania i dlatego je zdobywają. Nigdy nie spoczywają na laurach, pracują i osiągają nieustannie. Wibracje 8 są trudne do "zmotoryzowania", do puszczenia w ruch. Ale raz zdynamizowane czynne są do końca. W sytuacjach najbardziej beznadziejnych typ 8-ki da sobie radę i odbuduje każdą utraconą placówkę. Nie wszyscy znajdujący się pod wpływem tych wibracji zdają sobie sprawę z tego rogu obfitości, którym się one mogą stać. Ludzie 8-ki rzadko "szaleją z miłości", ale za to zawierają rozsądne, trwałe związki, oparte na wspólnocie dążeń i planów. Aspekt ujemny: brak intuicji i słaba wyobraźnia staje się powodem przerostu rozsądku i wyrachowania, Nadmierne troszczenie się o przyszłość, zabija wszelką, radość, natchnienie, słoneczność. Słuszna ocena swych zdolność, przeistacza się w zarozumiałość i uważanie siebie za geniusza. Całkowita obojętność wobec otoczenia. Bezlitośni, lichwiarze, wyzyskiwacze, egoiści, sprowadzający ruinę swoją i innych. Ograniczeni materialiści. Tracą wszystko na skutek zaślepienia i uporu. Oschłość, brak serca. Życie bez wrażeń, bez przeżyć, bez miłości, szare, w ramach rozsądku. Aspekt pasywny: Typ nieudanego człowieka, któremu się stale grunt spod nóg usuwa, zanim 8 nie nauczy się pracować dla innych, nie tylko dla celów samolubnych stale będzie prześladowany przez niepowodzenia. Ofiara nieszczęśliwych okoliczności. Od 28 roku życia w drugim cyklu o wibracji 1 - Sytuacje, które są okazją do wykazania własnej inicjatywy. Możliwość dowodzenia, kierowania. Promocja i poprawa pozycji zawodowej. Konkretne i ambitne plany. Realizacja. Autonomia. Nie realizować swych pragnień i ambicji kosztem innych. Zrozumieć, że nikt nikomu nie odbiera szans na sukces ani nie zajmuje miejsca. Wszyscy mamy miejsca, na jakie zasługujemy i w każdej chwili dzięki naszej wewnętrznej pracy możemy je zmienić. Dlatego dążenie do władzy i dominacji, branie dla siebie najwięcej, mija się z celem. Możliwe negatywy: może się wyrazić w przeciwnościach, zahamowaniu własnej inicjatywy, wrogości wobec otoczenia, trudności w zapewnieniu sobie bytu. Jednocześnie od ukończenia 36 do 45 roku zycia w trzecim szczycie o wibracji 8 - należy wziąć życie w swoje ręce z odwagą i determinacją, rozwinąć umiejętność podejmowania decyzji i błyskawicznej oceny sytuacji. Okres sprzyjający aktywności, władzy, sukcesowi, sprawom finansowym, interesom. Może też być to okres rozwoju duchowego i przeżyć mistycznych. Możliwe pozytywy: sukces i ekspansja. Prestiż, awans. Pieniądze i władza. Możliwe negatywy: problemy finansowe. Klęska, upadek. Proces. Rozczarowanie i oszustwo w spółce. Możliwe wypadki, operacje. Czarne szczyty czyli wady z którymi należy walczyć: główny 1 - skrajny upór, zaczynanie wielu spraw na raz i nie kończenie. Wtórne: 7 - tendencja do maksymalnego zamykania się w sobie, szukania winy u innych, upierdliwości, zazdrości. W grę mogą wchodzić wszelkiego rodzaju nałogi. Oraz 8 - Jest to ostrzeżenie na planie materialnym. Niebezpieczeństwem dla ciebie jest dążenie do władzy za wszelką cenę, jak również lekceważenia lub zbytnie przywiązywanie się do spraw materialnych.